Centar za strane jezike provodi ispite za sudske tumače.

Cijena svjedodžbe o poznavanju stranog jezika na razini C2 u sklopu ispita za sudske tumače iznosi 1200,00 kn / 159,27.

Prijave na mail: centar@ffzg.unizg.hr

Podaci za uplatu:

PRIMATELJ:
Filozofski fakultet
Centar za strane jezike
Zagreb, I. Lučića 3

IBAN: HR1823600001101311177
model: 00; poziv na broj: 31  –  5 3 0  –  1 0 2 1

SVRHA: Ispit za sudske tumače