Petra Barbarić, viši predavač

mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač

Petrica Aleksić, prof.
pbarbari@ffzg.unizg.hrijelovci@ffzg.unizg.hrpetrica.aleksic@gmail.com

Naše profesorice engleskog jezika Petra, Ines i Petrica izdvojile su za vas nekoliko zanimljivosti o engleskom jeziku:

Engleski je jezik zapadno-germanski jezik koji se prvo upotrebljavao u ranoj srednjovjekovnoj Engleskoj, a sada je globalni lingua franca. Engleski je bilo službeni jezik ili jedan od službenih jezika u skoro 60 suverenih država. Najčešće je govoreni jezik u Ujedinjenom Kraljevstvu, Americi, Kanadi, Australiji, Irskoj i Novom Zelandu. Ovo je treći najčešći materinji jezik u svijetu, nakon mandarinskog i španjolskog. Najčešće je učeni strani jezik i službeni jezik Ujedinjenih Naroda, Europske unije, a koristi se i u više svjetskih i regionalnih međunarodnih organizacija.

London Big Bang Bridge