dr. sc. Sanja Veršić, predavačAnamarija Špek, prof.
sversic@ffzg.unizg.hranamarija.spek@gmail.com

Ruski jezik je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Zajedno sa ukrajinskim, bjeloruskim i rusinskim čini skupinu istočnoslavenskih jezika. Standardni ruski jezik temelji se na moskovskom narječju. Ruskim kao materinskim jezikom govori oko 180 milijuna ljudi, od kojih oko 130 milijuna živi u Ruskoj Federaciji. Službeni je jezik u Rusiji, Bjelorusiji (uz bjeloruski), Kazahstanu (uz kazaški), Kirgistanu (uz kirgiski). U ovim i ostalim zemljama bivšega Sovjetskoga Saveza, ruski je materinji jezik dijela stanovništva i u većoj ili manjoj mjeri jezik javnog života. Široko se koristi i u kulturi, znanosti i tehnici.

Uzimajući u obzir broj govornika ruskog kao drugog jezika, njime se služi oko 300 milijuna ljudi.

Московский Кремль