dr. sc. Arijela Fabrio,
viši predavač

Kristina Kovačević, prof.
afabrio@ffzg.unizg.hrkristina.kovacevic95@hotmail.com

Naše profesorice talijanskog jezika Arijela i Kristina izdvojile su za vas nekoliko razloga zašto kod nas učiti talijanski. Pa krenimo!

  • govori ga oko 62 milijuna ljudi
  • poznavanje još jednog romanskog jezika sigurno može pomoći
  • od početnih stupnjeva komunikacija na satu uglavnom je na talijanskom (možda se samo na 1. stupnju koristi i hrvatski, ovisno o grupi i napretku grupe)
  • jezik se uči i kroz učenje o kulturi, čeka vas mnoštvo zanimljivih informacija o talijanskom jeziku i kulturi
Italia, Toscana